Lite om min bakgrund


Jag heter Mats Söderman, och är kontaktlinsbehörig legitimerad optiker sedan 80-talet.

2006 blev jag dessutom Beteendeoptometrist vid Baltimore Academy for Behavioral Optometry.

Jag har jobbat med barn syn i samband med läs- och skrivsvårigheter i många år, och har lång erfarenhet av visuella problem och synstress. 

Jag är även ordförande i Svenska Sällskapet för Optometri. en ideell organisation som i över 50 år arbetat för att efterutbilda optiker. SSO organiserar optiker som bland annat är intresserad av de visuella funktinerna på barn med läs- och skrivsvårigheter, och andra samsynproblem.

Jag har även varit gästföreläsare vid Optikerutbildningen på Karolinska Institutet. Där föreläser jag om beteendeoptometri enligt The Optometric Extention Program Foundations modell.

Jag utför analyser av hela synfunktionen och den visuella processen. 

 

www.synanalyser.se