Vilka patienter kan vi hjälpa?

 

Genom att göra en synanalys kan vi hjälpa många olika människor. Naturligtvis de med synproblem, men även en hel del andra. Spänningshuvudvärk, migränartad huvudvärk, trötthet vid dator och läsning eller läsproblem. Det finns många symptom som beror på ögonen, men som oftas misstas för något annat.

Optiker behandlar inga sjukdomar. Jag tittar på den visuella processen, och korrigerar synfel, som inte räknas som en sjukdom. Det är en dålig koordination mellan ögats längd och brytkraft. Rena sjukdomar behandlas av läkare. Även rena skelningar behandlas av en skelningsspecialist (Ortoptist) eller en ögonläkare. Jag tar hand om de visuella problemen.

Optikern screenar för ögonsjukdomar. Om jag ser något som tyder på en ögonsjukdom, eller annan sjukdom, skickar jag en remiss till lämplig specialist. Vad gäller ögonsjukdomar är optikern ofta den första kontakten med sjuk- och hälsovården.

Ett barn måste ha fyllt åtta år. I Sverige är det en allmän regel att alla barn under åtta ska behandla av legitimerade läkare. Det finns några få undantag, till exempel barnmorskor. Eftersom även optiker innefattas av den regeln kan jag inte undersöka barn under åtta år.

Olika problemställningar och symptom

Begynnande närsynthet. Idag är de flesta forskare ense om att närsynthet kommer av, eller förvärras av långvarigt närarbete. I grunden är det ett ergonomiskt problem. Ögat är skapat för savannen och att se på långt håll. Inte för långvarigt närarbete. Att hålla samma synavstånd långe ger en statisk belastning på ögonens fokuseringsmusklerna. Vilket kan leda till dålig flexibilitet och låsta muskler. Precis som vid "musarm" och spända axlar hos kontorister. idag finns det tekniker för att bromsa utvecklingen av närsynthet.

Binokulära problem. Många har små problem med hur ögonen fungerar tillsammans. Det drar, skaver eller man har konstiga synupplevelser.

Läs- och skrivsvårigheter. Nej, jag behandlar inte dyslexi. Men fortsätt att läsa så ska jag förklara varför barn med problem vid läsning är idag den i särklass största andelen av mina patienter.

Dem idag rådande synen på dyslexi är att dyslexi inte har något med synen att göra. Jag är legitimerad optiker /utvecklingsoptometrist och specialiserad på synen och dess utveckling. Därför är helt enkelt inte mitt område att undersöka om någon har dyslexi. Andra yrkesgrupper är bättre på att konstatera det. Men undersökningar från USA indikerar att en majoritet av barn med läs- och skrivsvårigheter även har visuella problem.

Vad jag gör är att undersöka synen och de visuella funktionerna, oavsett vad patienten har för andra sjukdomar eller diagnoser. Och när jag tittat på synen ser jag att många barn med läs- och skrivsvårigheter även har problem med synen. Om man har problem med de fina ögonrörelserna eller fokuseringen så kan det påverka det läsförmågan. Jag behandlar synproblemen, inget annat. Fördelen är att om jag finner ett synproblem så är det ofta möjligt att åtgärda det. Inte bara att konstatera att problemet finns.

Migränliknande värk. Migrän är en sjukdom som många tror att de har utan att egentligen fått den diagnostiserad. Riktig migrän kan utlösas av bland annat stress. Om man har synfel stressar man synen. Sök orsak i när du får anfallen, och om det är en annan huvudvärk inblandad. Gör gärna en rutinmässig undersökning för att utesluta synfel, då det idag är en mycket vanlig orsak till huvudvärk. 

Spänningshuvudvärk. Kommer, som namnet säger, på grund av att man spänner "något". Leta orsaken genom att ta reda på när den kommer. Kommer den vid koncentrationsarbete är det för att du koncentrerar dig. Men vad? Datorarbete, läsning och bilkörning är alla arbeten som belastar synen hårt. Har du små synfel slår de lätt igenom och ger symptom. Tro inte bara att det är för att du dricker dåligt, eller har du stressigt just nu. Frågan är vad i huvudet som tar stryk när du stressar den, eller dricker dåligt. Jag har patienter varje dag som har synrelaterad huvudvärk, utan att ha satt det i samband med synen. De har kommit till optikern av andra skäl.

Varierande synproblem. Många går omkring, med eller utan glasögon, utan att känna sig helt nöjd med sin synupplevelse. Här kan jag hjälpa dig genom att jag ser på synen ur ett vidare perspektiv. Därför kan jag upptäcka synproblem som inte kommer fram vid en vanlig undersökning hos optiker eller ogonläkare.

 

 

www.synanalyser.se