Vad skiljer en synanalys från en vanlig synundersökning?

 

Räcker inte en vanlig synundersökning? För det flesta patienter räcker en vanlig synundersökning för att lösa sina synproblem. Närsynta ser åter bra på långt håll med glasögon, andra läser igen med sina läsglasögon osv.

Men det finns situationer då en vanlig synundersökning inte räcker till, utan det behövs en synanalys:

  • Ibland har man kvar problem trots nya glasögon eller linser. Då kan det vara ett underliggande problem med exempelvis ögonens samarbete, eller hur de rör sig. Det räcker inte alltid att se bra genom glaset. Många som arbetar på nära håll får problem med trötthet, huvudvärk och suddigt seende på långt håll. Idag anser många optiker till och med att det kan vara orsaken till att man blir närsynt.
  • Om man vill minska risken för försämring av sitt synfel finns det idag tekniker för att exempelvis bromsa försämringen av närsynthet. 
  • Vid närstress kan man göra mycket för att hjälpa. I en vanlig undersökning provar man oftast ut om svaga plusglas kan hjälpa för läsning eller vid datorarbete. Men många sitter så länge på nära håll att fokuseringsmusklerna låser sig så att man inte kan tåla plusglas. Ungefär som med spända axlar på kontorsfolk. De går till massören, men man kan inte massera inuti ögat. Då behövs att man tittar på hur musklerna arbetar för att kunna sätta in rätt avslappnande träning, ungefär som stretching.
  • För att förbättra andra delar av synen. För att förbättra rumsuppfattning, avståndsbedömning, öga-handkoordination och att kunna använda syn och kropp tillsammans på ett effektivt sätt behövs Visuell Träning. För att kunna bestämma rätt typ av träning krävs en Synanalys.
  • Läs- och skrivsvårigheter. Dyslexi beror inte på synen. Men svårigheter vid läsning kan bero på olika orsaker. Till exempel om synen inte fungerar på ett bra sätt, om ögonen inte förmår fokusera, eller om man inte lärt sig röra ögonen på det mycket komplicerade sått som krävs för läsning. Resultatet blir att personen får problem med att läsa. 

Jag arbetar med en beteendevetenskaplig metod som bygger på Optometric Extension Program Foundations modell från USA. USA är världsledande inom synundersökningar och hela det visuella systemet. Vill du veta mer om OEP och dess modell, så klicka på länken ovan.

Till skillnad från en vanlig synundersökning bedöms även ögats rörelser, samarbetsförmåga och fokuseringfunktioner. Man tar även hänsyn till samsynsproblem, sensorisk-motoriska aspekter, ögats koordinationsförmåga, och de olika synbanorna i hjärnan. Då synen utvecklas genom livet kan miljön påverka hur det sker. Eftersom synen och hjärnan inte är statiska kan man påverka dem långt upp i vuxen ålder. Även om det är lättare att få igång en positiv utveckling ju tidigare man börjar en behandling.

Många som har problem med läsning har andra visuella problem än de vanliga synfelen. T ex flexibilitet i fokuseringsfunktionen (ger trötthet) eller dåliga ögonrörelser (svårt att byta rad). Eftersom dessa funktioner inte undersöks i en standardundersökning hos vare sig ögonläkare eller optiker kan man lätt tro att det inte har något med synen att göra. Och barnet får felaktigt höra att det har läs- och skrivsvårigheter, när det i själva verket är synen som är överbelastad. Många av de som haft barn med läsproblem vet hur svårt det kan vara att hitta orsaken och/eller att få adekvat hjälp. En synanalys är ett mycket bra sätt att ta reda på om synen är involverad i problemet.

 

 

www.synanalyser.se